ติดต่อเรา

แนะนำ ติชม, สอบถามปัญหา, แจ้งปัญหา..
 


สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 0-5315-2067 โทรสาร 0-5315-2068

http://chiangrai.mol.go.th 
E-mail : chiangrai@mol.go.th