ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 0-5315-2067 โทรสาร 0-5315-2068

เว็บไซต์ : http://chiangrai1.mol.go.th , www.chiangrai.mol.go.th
E-mail : chiangrai@mol.go.th