แรงงานจังหวัดเชียงรายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่​ร่วมพิธีทางศาสนา ศพแรงงานไทย เสียชีวิต ณ.ประเทศอิสราเอล