กรง.ชร. ร่วมกิจกรรมโครงการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชล 4.0"

        กรง.ชร. ร่วมกิจกรรมโครงการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชล 4.0"Sports For All 4.0 ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะจัดทุกวันพุธของสัปดาห์